Słownik
Słowo - wyrażenie angielskie Słowo - wyrażenie polskie
Coal Mine Kopalnia Węgla
Power Station Elektrownia
Railroad Construction Konstrukcja torowiska
Rail Station Station Wybór stacji
Orientation Orientacja
Number of tracks Ilość peronów
Platform length Długość peronu
Autorail tool Tryb Autorail
Build Depot Budowa zajezdni
New vehicles Nowe pojazdy
Buy vehicle Buduj pojazd
Orders Polecenia
end of orders Koniec poleceń
Go To Idź do
Full Load Załadunek
Stopped Zatrzymany
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.